Draudimas verslo klientams

Draudimo rūšys juridiniams asmenims

Kad ir kokias transporto priemones naudojate savo versle, užtikrinsime, kad draudimo sprendimai atitiktų Jūsų įmonės veiklos specifiką. Kreipkitės į DRAUDIMO PASAULIS specialistus, kurie suteiks visą informaciją apie įmonės transporto draudimus ir parinks Jums tinkamiausius pasiūlymus.

Apsaugokite savo verslą nuo netikėtų nuostolių. Kreipkitės į DRAUDIMO PASAULIS ir mes pasirūpinsime Jūsų įmonės turto draudimo sprendimais.

Darbuotojai – tai didžiausias kiekvienos įmonės turtas. Kreipkitės į DRAUDIMO PASAULIS ir mes padėsime rasti sprendimą Jūsų darbuotojų gerai savijautai ir motyvacijai.

Norint išvengti nuostolių dėl kitiems padarytos žalos, Jūsų įmonei parinksime tinkamiausius civilinės atsakomybės draudimus. Kreipkitės į DRAUDIMO PASAULIS ir mes padėsime Jūsų įmonei užtikrinti finansinį stabilumą bei parinksime geriausią sprendimą atsižvelgiant į Jūsų įmonės veiklą.

Finansų draudimas yra susijęs su įmonės ir trečiųjų asmenų ilgalaikiais tarpusavio įsipareigojimais. Susisiekite su DRAUDIMO PASAULIS ir apsaugokite savo įmonę nuo galimų netikėtų finansinių nuostolių.

Transporto draudimai

Šiuo draudimu privalo būti apdraustos Jūsų įmonėje registruotos ir keliais važinėjančios transporto priemonės. Privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas užtikrins, kad dėl Jūsų įmonės transporto priemonės kaltės įvykus eismo įvykiui būtų atlyginti nuostoliai nukentėjusiajam. Šis draudimas atlygina patirtą žalą kitam asmeniui – tiek turto, tiek sveikatos. Susisiekite su mumis ir mes Jums sudarysime geriausią pasiūlymą.

Pasirūpinkite savo įmonės automobiliais – visapusiškai juos apdrauskite ir vairuokite be rūpesčių! Visais atvejais būkite tikri, kad Jūsų įmonės transporto priemonėmis bus pasirūpinta – KASKO draudimas atlygins patirtus nuostolius nepriklausomai nuo to, kas yra įvykio kaltininkas. Susisiekite su DRAUDIMO PASAULIS ir mūsų specialistai išrinks geriausią KASKO draudimo pasiūlymą.

Apsaugokite savo žemės ūkio, statybos, miško, karjerų ir kitą mobiliąją techniką, kuri yra nedraudžiama įprastu turto ar transporto draudimu. Apsidraudus mobilios technikos draudimu bus atlyginama žala Jūsų įmonės mobiliesiems įrenginiams. Susisiekite su DRAUDIMO PASAULIS ir mes Jums parinksime geriausią pasiūlymą.

Įmonės turto draudimas padės užtikrinti Jūsų veiklos tęstinumą bei finansinį stabilumą nelaimės atveju. Šis draudimas atlygina žalą, padarytą Jūsų įmonės pastatams, įrenginiams, biuro ir kitai įrangai, atsargoms ir kitam turtui. Kreipkitės į DRAUDIMO PASAULIS ir mes pasirūpinsime Jūsų įmonės turto draudimo sprendimais.

Nuo 2017 m. visi statinio statybos, remonto, rekonstrukcijos, griovimo ir kultūros paveldo objektų tvarkomieji darbai turi būti apdrausti privalomuoju statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimu. Išimtis taikoma tik nesudėtingiems statiniams ir būsto remontui. Šis draudimas užtikrina, kad statybos procesas vyktų be nenumatytų pertraukų ir netikėtų finansinių nuostolių. Kreipkitės į DRAUDIMO PASAULIS ir mes pasirūpinsime apsauga visą statybos laikotarpį.

Turto draudimai

Darbuotojų draudimai

Sveikatos draudimas skatina Jūsų darbuotojus pasirūpinti savo sveikata, motyvuoja juos ir formuoja pozityvų darbdavio įvaizdį. Šis draudimas suteikia galimybę darbuotojams naudotis sveikatos priežiūros ir sveikatingumo paslaugomis už jas atsiskaitant draudimo lėšomis. Susisiekite su mumis ir mes parinksime geriausią sveikatos draudimą Jūsų įmonei.

Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų suteikia finansinę paramą tada, kai jos labiausiai reikia. Draudimo išmoka sveikatos žalą patyrusiems Jūsų darbuotojams leis pasirūpinti geresne reabilitacija ir greičiau sugrįžti darbą. Kreipkitės į mūsų specialistus dėl darbuotojų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir leiskite Jūsų įmonės darbuotojams jaustis ramiems dėl savo sveikatos.

Jeigu Jums arba Jūsų darbuotojams tenka keliauti darbo reikalais į užsienį, rekomenduojame pasirūpinti kelionių draudimu. Verslo kelionės draudimas kompensuoja būtinas medicinines išlaidas užsienio šalyse, su bagažu susijusius nuostolius, kelionės metu padarytą žalą kitiems asmenims ar jų turtui bei kitas netikėtas išlaidas. Kreipkitės į DRAUDIMO PASAULIS ir mes pasiūlysime kelionių draudimą pagal Jūsų verslo poreikius.

Įmonės bendrosios civilinės atsakomybės draudimas apsaugo dėl Jūsų įmonės veiklos padarytos žalos kitų asmenų turtui ar sveikatai. Nei viena įmonė nėra apsaugota nuo klaidų ir nuostolių, kurių gali sukelti kitiems, tad kreipkitės į DRAUDIMO PASAULIS ir mes Jums padėsime to išvengti.

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas yra skirtas visoms įmonėms, kurios dažniausiai vykdo rizikingesnes komercines veiklas, galinčias sukelti nuostolių tretiesiems asmenims. Privalomuosiuose draudimuose nustatyta draudimo apimtis ne visada yra pakankama, todėl draudimo apimčiai išplėsti gali būti reikalingas papildomas savanoriškas profesinės civilinės atsakomybės draudimas. Visų privalomųjų civilinės atsakomybės draudimų sąrašą skelbia Lietuvos Bankas. Susisiekite su DRAUDIMO PASAULIS ir mes pasirūpinsime, kad Jūsų profesinė civilinė atsakomybė būtų tinkamai apdrausta.

Kiekviena įmonė prisiima atsakomybę užtikrinti savo darbuotojams saugias darbo sąlygas. Jei darbuotojas nukenčia darbo vietoje, pakeliui į darbą ar iš jo – darbdaviui kyla civilinė atsakomybė ir jis privalo atlyginti žalą. Norint, kad darbdavys nepatirtų nuostolių reikalingas darbdavio civilinės atsakomybės draudimas, kuris padės atlyginti Jūsų darbuotojo būtinas gydymo išlaidas, negautas pajamas, neturtinę žalą, teismo ir kitas išlaidas. Susisiekite su DRAUDIMO PASAULIS ir mes parinksime Jūsų įmonės poreikius geriausiai atitinkančią draudimo apsaugą.

Vežėjų civilinės atsakomybės draudimas apsaugos vežėjo atsakomybę pervežant krovinius tarptautiniais maršrutais ir padės išvengti finansinių nuostolių juos sugadinus, praradus ar pavėlavus pristatyti. Susisiekite su DRAUDIMO PASAULIS ir mūsų specialistai padės įvertinti prekių gabenimo riziką, pateiks sprendimus dėl jos valdymo ir parinks Jums tinkamiausią pasiūlymą.

Civilinės atsakomybės draudimai

Finansinių nuostolių draudimai

Laidavimo draudimas užtikrins, kad apdraustajam dėl įvairių priežasčių neįvykdžius sutartinių prievolių (ar jas įvykdžius netinkamai), užsakovui bus atlyginti tiesioginiai nuostoliai. Susisiekite su DRAUDIMO PASAULIS ir mes padėsime pasirinkti geriausią sprendimą Jūsų įmonei.

Verslo nutrūkimo draudimas apsaugo įmonę nuo finansinių nuostolių, atsiradusių dėl negalėjimo vykdyti savo veiklos. Atsitikus draudžiamajam įvykiui, apsidraudusi įmonė nepraranda suplanuoto pelno, išlaiko galimybę įvykdyti savo pastovius finansinius įsipareigojimus, atlyginamos pastovios sąnaudos, papildomos išlaidos ir kitos sutartyje aptartos konkrečiai veiklai aktualios išlaidos. Susisiekite su DRAUDIMO PASAULIS ir mes padėsime pasirinkti geriausią sprendimą Jūsų įmonei.

Dėl atsitiktinio ar tyčinio produkto atšaukimo gali atsirasti didelių finansinių nuostolių tiek gamintojams, tiek ir jų partneriams. Dėl vieno incidento kilę nuostoliai gali sustabdyti ar visiškai nutraukti įmonės veiklą bei nepataisomai sunaikinti reputaciją. Tam, kad išspręstumėte šias problemas, susisiekite su DRAUDIMO PASAULIS ir mes pasiūlysime geriausius produkto atšaukimo draudimo pasiūlymus.

Kredito draudimas užtikrina, kad klientas vykdys savo įsipareigojimus įmonei. Kreditų draudimas garantuoja, kad klientui tapus nemokiu, prievolė vis tiek bus įvykdyta – įmonė gaus draudimo išmoką ir dėl to nuostolių nepatirs. Susisiekite su DRAUDIMO PASAULIS ir mes padėsime pasirinkti geriausią sprendimą Jūsų įmonei.